Zwierzęta

Rolnictwo ekologiczne przyciąga pożyteczne organizmy, które naturalnie zwalczają szkodniki, a w takiej sytuacji pestycydy stają się zbędne. Niestety, wielu ludzi zapomina, że pestycydy zwalczają nie tylko szkodniki, ale również organizmy pożyteczne, co może zabijać takich owadożerców jak małe ptaki i nietoperze. W naszych gospodarstwach nie stosujemy pestycydów - pozwalamy pożytecznym organizmom wykonywać ich pracę.

Ekologiczna hodowla bydła

Ekologiczna hodowla bydła

 
Nasze ekologiczne bydło hodowane jest przez większą część roku w lesie i na pastwiskach. Jest to najbardziej naturalne środowisko dla tego gatunku. Dzięki temu zwierzęta są silne, odporne i zdrowe. Odżywiają się wyłącznie trawami pastwiskowymi, zimą sianem i kiszonkami, a w razie potrzeby również paszami treściwymi. Pasza musi pochodzić z gospodarstw ekologicznych i nie może zawierać antybiotyków, środków poprawiających wydajność ani surowców modyfikowanych genetycznie.
Szczególnie ważna jest hodowla krów matek. Cielęta rodzą się z reguły na pastwisku, mogą przebywać z matką i pić jej mleko przez 8 miesięcy.
 

Zobacz nasz film i dowiedz sie więcej

 

HiPP chroni zwierzęta: program ochrony kogutów

 
Jajko jest zawsze dostępne na sklepowych półkach.
Jednak zdolność do znoszenia jaj posiadają naturalnie tylko samice kur - kury nioski. Ale co dzieje się z pisklętami płci męskiej, które wykluwają się w jaju w mniej więcej takiej samej liczbie każdego dnia? Gorzka prawda jest taka: pisklęta płci męskiej nie są potrzebne w hodowli kur niosek i są masowo zabijane.
 
Wraz z ściśle kontrolowanymi fermami partnerskimi, HiPP wprowadził specjalny program ochrony, który ma na celu powstrzymanie tego bezsensownego zabijania piskląt płci męskiej. Dla HiPP ważne jest, aby te gospodarstwa mogły spełnić wysokie standardy przejrzystości i dobrostanu zwierząt. Wspólnie chcemy zmienić i poprawić sytuację samców zwierząt.
Dla HiPP jest nie do przyjęcia, że pisklęta są zabijane wyłącznie ze względu na płeć. Taka praktyka nie jest zgodna z naszymi zasadami etycznymi.
 
Program ochrony kogutów jest inicjatywą całościową: kupujemy od naszych rolników zarówno jaja, jak i mięso ekologicznych kur z wolnego wybiegu. Dzięki temu możemy hodować zarówno samice jak i samców.

Ekologiczna hodowla indyków

Ekologiczna hodowla indyków

 
W HiPP ekologiczne mięso z indyka pochodzi wyłącznie z kwalifikowanych gospodarstw partnerskich. Ekologiczne indyki z wolnego wybiegu są hodowane zgodnie z wytycznymi dla producentów HiPP, które są o wiele bardziej rygorystyczne niż wymogi prawne rozporządzenia UE w sprawie rolnictwa ekologicznego. Indykom nie przycina się dziobów. Bardzo dbamy o to, aby zwierzęta mogły w pełni rozwinąć swoje naturalne zachowania społeczne. Ponadto, ustalono, że indyki muszą spędzać co najmniej 1/3 swojego życia na świeżym powietrzu.
 
Tereny, na których przebywają nasze indyki są zagospodarowane bardzo różnorodnie: z rodzimą roślinnością a także z elementami drewnianymi. Indyki z natury są ciekawskie i chcą wiele odkrywać. Gdy pogoda nie dopisuje, oferujemy im możliwość przebywania w ogrodzie zimowym.
 
Nasza ekologiczna hodowla oznacza również, że indyki są karmione świeżą koniczyną z ważnymi składnikami odżywczymi. Ekologiczna pasza zbożowa pochodzi oczywiście tylko z kontrolowanych przez HiPP wytwórni pasz. Ekologiczna, dostosowana do potrzeb danego gatunku hodowla wymaga więcej wysiłku, ale jesteśmy pewni, że warto.
 
 

Zobacz, w jakich warunkach są hodowane indyki HiPP

 

Zrównoważone rybołówstwo

 
W daniach HiPP wykorzystujemy różne gatunki ryb - mintaja, morszczuka, dorsza, dzikiego łososia i gładzicę. Łowi się je głównie na pełnym morzu, z dala od wybrzeży. Nasze łowiska znajdują się na północno-wschodnim Atlantyku i północno-wschodnim Pacyfiku.
W ten sposób HiPP aktywnie przyczynia się do walki z przełowieniem oceanów i ochrony zasobów rybnych. Zabezpieczamy również środki do życia i zasoby żywności wielu ludzi na całym świecie.
 

Czy wiesz, że..

85% światowej produkcji żywności jest zależne od pszczół. Gdyby pszczoły wyginęły, również człowiek nie miałby szans na przeżycie. Pozostałe owady nie byłyby w stanie wszystkiego zapylić.

Zjednoczeni w międzynarodowej wspólnocie

 
HiPP jest członkiem inicjatywy Business and Biodiversity Initiative, która powstała w 2008 roku podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie różnorodności biologicznej.
„Biodiversity in Good Company” stanowi związek przedsiębiorstw, które wspólnie opowiadają się za ochroną różnorodności biologicznej, co leży w dobrze pojętym interesie gospodarki oraz całej ludzkości. 40 firm z całego świata zobowiązało się do włączenia ochrony różnorodności biologicznej w system zarządzania przedsiębiorstwem jako jego stały element.
HiPP wspólne z partnerami ze świata nauki oraz ochrony środowiska angażuje się na rzecz zrównoważonego rozwoju i różnorodności biologicznej.

Budki dla ptaków
Budki dla ptaków
Budki dla ptaków

RAZEM MOŻEMY IŚĆ O KROK DALEJ
 
Zróbmy to razem – dla naszej
planety i przyszłości naszych dzieci

BUDUJEMY BUDKI DLA PTAKÓW i hotele dla owadów

RAZEM MOŻEMY IŚĆ O KROK DALEJ
 
Zróbmy to razem - dla naszej
planety i przyszłości naszych dzieci

Stawiamy kamienne ściany, które są siedliskiem dla szerokiej gamy płazów, owadów i gadów.

RAZEM MOŻEMY IŚĆ O KROK DALEJ
 
Zróbmy to razem - dla naszej
planety i przyszłości naszych dzieci

Pozostawiamy naturalne żywopłoty, które stanowią siedlisko dla mikroorganizmów, owadów, płazów, gadów i ptaków.

RAZEM MOŻEMY IŚĆ O KROK DALEJ
 
Zróbmy to razem - dla naszej
planety i przyszłości naszych dzieci

Siejemy różnorodne rośliny na łąki kwitnące, szczególnie dla zapylaczy i owadów.

RAZEM MOŻEMY IŚĆ O KROK DALEJ
 
Zróbmy to razem - dla naszej
planety i przyszłości naszych dzieci

Stawiamy poidełka z wodą dla ptaków, szczególnie w okresie lata

Hotele dla owadów
Hotele dla owadów
Hotele dla owadów

Przestrzeń życiowa dla zagrożonych gatunków

Przestrzeń życiowa dla zagrożonych gatunków

 
Według Czerwonej Listy Gatunków Zagrożonych bydło brunatne jest zagrożone wyginięciem. Bydło brunatne pochodzi od tzw. Rasy Torfind, która żyła przed 2000 latami nad brzegami alpejskich jezior.
W naszym gospodarstwie, stanowiącym wzorzec zrównoważonego zarządzania, rasa ta jest hodowana zgodnie z wymogami gatunku.
 

Zachowanie różnorodności i dbałość przyrodę to dla nas priorytet - w trosce o przyszłość naszych dzieci

Kumak Górski

Kumak Górski

Wspólnie z Bawarskim Związkiem Ochrony Ptaków (LBV) zrealizowaliśmy różnorodne projekty dotyczące wprowadzenia do środowiska naturalnego płomykówki, kumaka górskiego i rzekotki drzewnej.

Dzierzba Gąsiorek

Dzierzba Gąsiorek

Zamieszkuje żywopłoty i odgrywa ważną rolę w utrzymywaniu sprawnego ekosystemu. Gąsiorek należy do gatunków zagrożonych wyginięciem. HiPP stworzył nowe przestrzenie życiowe dla tych ptaków, między innymi poprzez układanie warstwami żywopłotów Benjes (gałęzie oraz korzenie) na obrzeżach pól uprawnych.

Puchacz

Puchacz

W gospodarstwie Ehrensberger Hof żyje obecnie jedna para puchaczy, wychowujących swoje potomstwo. Dzięki stosowaniu ekologicznego oraz ekstensywnego rolnictwa rośliny znajdujące się w gospodarstwie Ehrensberer Hof nie zawierają żadnych pestycydów, a ich smak jest naturalny. W ten sposób tworzona jest optymalna przestrzeń życiowa dla tych unikalnych ptaków.

Pszczoły

Pszczoły

HiPP angażuje się w projekty na rzecz zachowania różnorodności biologicznej i dba o utrzymanie naturalnych przestrzeni życiowych, również dla pszczół. W odpowiedzi na dramatyczne wymieranie pszczół, dajemy schronienie pszczelim rodzinom. Gdyby zabrakło pszczół, również zbiory owoców byłyby zagrożone.

Troska i dbałość o glebę, klimat, rośliny i zwierzęta gwarantuje najwyższą jakość BIO naszych produktów.