Najwyższa jakość BIO

W garści zdrowej gleby żyje 6,5 miliona organizmów, które mają wpływ na jej zdrowie i żyzność. W rolnictwie ekologicznym nie używamy niczego, co jest szkodliwe dla ludzi, przyrody lub gleby. Bogactwo flory i fauny glebowej, czyli życie roślin i zwierząt na naszych polach i łąkach, to podstawa wysokiej jakości plonów.

Rośliny

Rośliny

Na jakość i żyzność gleby wpływa wiele czynników. Bardzo ważną funkcję w glebie pełni próchnica, która przechowuje składniki odżywcze i zawiera mikroorganizmy. Oprócz niej w ziemi znajdują się pożyteczne bakterie, drożdże i pleśnie, niezbędne dla procesów biologicznych oraz grzyby magazynujące składniki odżywcze.

Zwierzęta

Glebę i jej powierzchnię zamieszkuje wiele organizmów żywych. Są to m. in.: krety, które spulchniają glebę. Podobną rolę pełnią dżdżownice, które drążąc głębokie tunele urzyźniają glebę oraz poprawiają jej nawodnienie. Ślimaki i mrówki wspomagają proces tworzenia próchnicy, poprzez wydalanie martwych roślin i zwierząt.

Nasi mali pomocnicy

Mrówka

Mrówka

Te pracowite owady zapewniają roślinom składniki odżywcze dzięki temu, że rozkładają materię organiczną, która trafia do gleby.

Ślimak

Ślimak

Przyczynia się do tworzenia próchnicy. Żywi się martwymi szczątkami roślin i zwierząt, które następnie wydala, użyźniając glebę.

Dżdżownica

Dżdżownica

Produkuje ona do 80 kg biohumusu na metr kwadratowy gleby na rok. Poprzez drążenie korytarzy w glebie poprawia jej stabilność, napowietrzenie i nawodnienie.

Kret

Kret

Poprzez kopanie intensywnie miesza glebę. Odstrasza nornice, żywi się larwami szkodników i ślimakami. Jest gatunkiem częściowo chronionym.

Czy wiesz, że..

W rolnictwie ekologicznym na 1 m2 kwadratowym ziemi żyje do 500 dżdżownic. Dla porównania: w rolnictwie konwencjonalnym tylko około 18.

Czy wiesz, że..

Ziemia ma mniej więcej 12 tys. km grubości. Na warstwę próchniczną przypada z tego tylko 10-30 cm. Bez tej cienkiej, wierzchniej warstwy nie byłoby życia na Ziemi. Dlatego my w rolnictwie ekologicznym tak o nią dbamy.

Czy wiesz, że..

W naszym gospodarstwie ekologicznym na Warmii stosujemy wyłącznie naturalne nawożenie - kompost, który wytwarzają zwierzęta tu hodowane.

Czy wiesz, że..

Na naszych polach stosujemy płodozmian, czyli rotację upraw, która pozwala naturalnie wpłynąć na jakość gleby.

Próchnica a organizmy żywe

Podczas gdy flora i fauna glebowa reprezentują żywy składnik gleby organicznej, składnik nieożywiony nazywa się próchnicą glebową.Oba składniki silnie oddziałują względem siebie. Często mówi się też, że próchnica odżywia organizmy glebowe. Te z kolei swoją aktywnością kształtują strukturę gruzełkowatą gleby, świetnie wchłaniającą wodę i substancje odżywcze. Utrzymanie właściwej proporcji pomiędzy stabilną i odżywczą próchnicą a biomasą jest kluczowym czynnikiem wpływającym na żyzność gleby.

Zdrowa ziemia

ziemia bogata w próchnicę:
długotrwale wiąże CO2

klimat jest chroniony

ziemia bogata w próchnicę:
gromadzi więcej wody

oszczędza się energię do pracy

ziemia bogata w próchnicę:
łatwiej się ją uprawia

oszczędza się energię do pracy

ziemia bogata w próchnicę:
stabilizuje temperaturę

reguluje wzrost roślin

ziemia bogata w próchnicę:
magazynuje więcej składników odżywczych

rośliny są odżywiane długoterminowo w naturalny sposób

ziemia bogata w próchnicę:
ma stabilną strukturę

hamuje erozję

Zdegradowana gleba

Od czego zależy jakość gleby?

Na wysoką jakość gleby ma wpływ wiele czynników, które wzajemnie na siebie oddziałują.

Należą do nich naturalne czynniki, na które nie mamy wpływu lub tylko w ograniczonym zakresie, są to: opady atmosferyczne, temperatura, pH, typ gleby oraz bilans wodny. Czynniki, na które mamy wpływ poprzez zrównoważone rolnictwo to: uprawa ziemi, stosowanie płodozmianu i nawozów oraz typ użytkowania gleby.

Wysoka jakość gleby wpływa pozytywnie na przebieg fotosyntezy. Liście roślin pochłaniają atmosferyczny CO2 podczas fotosyntezy i przechowują go w postaci węgla.

Poprzez korzenie rośliny oraz w wyniku organicznych procesów rozkładu (gnijące liście, pozostałości pożniwne) węgiel może być następnie wiązany w części próchnicznej gleby. W tym procesie głównie uczestniczą mikroorganizmy. Większość węgla organicznego jest wiązana w próchnicy.

Troska i dbałość o glebę gwarantują najwyższą jakość BIO naszych produktów.