Pierwsze na świecie słoiczki pozytywnie wpływające na klimat

Climate-positive – co to w ogóle znaczy?

Climate-positive – co to w ogóle znaczy?

 
Już od 10 lat wytwarzamy nasze słoiczki w sposób neutralny dla klimatu*. Produkujemy je sami, dzięki czemu możemy zagwarantować najwyższy poziom kontroli i bezpieczeństwa. Jednak neutralny bilans klimatyczny to dla nas wciąż za mało – teraz idziemy o krok dalej. Kompensujemy znacznie więcej CO2 niż powstaje na wszystkich etapach wytwarzania naszych produktów i ich drogi do konsumenta: począwszy od upraw, poprzez opakowania, transport, aż do magazynów, w których nasze produkty są przechowywane. Oddajemy naturze więcej, niż jej zabieramy. Nie tylko ograniczamy emisję dwutlenku węgla, ale także pomagamy naturze w usuwaniu CO2 z powietrza, np. poprzez dbałość o zdrową glebę i ochronę bioróżnorodności w naszych ekologicznych uprawach. Od tej pory na naszych słoiczkach znajdziesz symbol "Climate-positive" - potwierdzenie naszych działań na rzecz ochrony klimatu.
 

*Zakład produkcyjny HiPP z neutralnym bilansem energetycznym pod względem emisji CO2 . Projekty dotyczące energii odnawialnej i klimatu realizujemy od 2011 r.

Kosmetyki dla niemowląt i małych dzieci

Kosmetyki dla niemowląt i małych dzieci

 
Opakowania nadające się do recyklingu
Wszystkie kosmetyki HiPP Babysanft nadają się do recyklingu. Co więcej, w nowych opakowaniach wszystkie nakrętki i pompki są odkręcane, co umożliwia ich ponowne napełnienie.
Redukcja plastiku  
W latach 2019-2020 ilość plastiku użytego do produkcji butelek zmniejszyła się o 8% (=18,43 ton*). Na przestrzeni kolejnych dwóch lat (od 2020 do 2022 roku) waga butelek została zredukowana o kolejne 7% (14,3 tony*).
*Dane własne HiPP
Redukcja emisji CO₂
Dzięki nowym opakowaniom emitujemy 22 tony mniej CO2.
 

Misja HiPP do roku 2025: w każdym obszarze działania firmy będziemy climate-positive

 
Dążymy do tego, aby do 2025 roku cała firma stała się climate-positive we wszystkich obszarach działalności oraz w całym łańcuchu dostaw. Neutralność klimatyczna nie wystarczy, aby ograniczyć globalne ocieplenie do 1,5 stopnia. Należy zintensyfikować działania na rzecz ochrony klimatu. HiPP, jako producent żywności dla dzieci, chce jak najszybciej osiągnąć pozytywny bilans klimatyczny, aby pozostawić świat dla przyszłych pokoleń, w którym warto żyć i kochać. Musimy pamiętać, że negatywne skutki wzrastają z każdym kolejnym wzrostem temperatury o 0,1 stopnia.
 
Jak obliczamy emisje CO2?
 
Rejestrujemy wszystkie emisje CO2 - począwszy od upraw naszych surowców ekologicznych, poprzez proces produkcyjny i  wytwarzanie opakowań, aż po łańcuch logistyczny. Potwierdzenie tych emisji zleciliśmy niezależnej jednostce certyfikującej TÜV Nord AG.  Do roku 2025 ślad klimatyczny wszystkich produktów i oraz całej firmy HiPP zostanie zdefiniowany oraz zredukowany w możliwie największym stopniu. Nadwyżkę zrównoważymy przez projekty ochrony klimatu.

Nasze działania na rzecz ochrony klimatu

Produkcja neutralna dla klimatu

Nawet wtedy, gdy zmiany klimatyczne nie były jeszcze uznawane za największe wyzwanie naszych czasów, HiPP podejmował działania chroniące klimat. W ostatnich dziesięcioleciach osiągnęliśmy już bardzo wiele: przestawiliśmy się na odnawialne źródła energii i byliśmy w stanie ograniczyć emisje lub nawet ich uniknąć. HiPP spełnia surowe wymagania Europejskiego Systemu Eko-zarządzania i Audytu (EMAS) od 1995 roku i z roku na rok poprawia swój bilans środowiskowy.

Produkt neutralny dla klimatu

Jest wytwarzany z poszanowaniem klimatu i środowiska - korzystanie z odnawialnych źródeł energii, unikanie zbędnych opakowań czy troska o zdrową glębę sprawiają, że nasze produkty oddają klimatowi to, co zabierają w procesie produkcji. Ale dla nas to za mało - chcemy zapewnić przyszłość naszym dzieciom i idziemy o krok dalej...

Produkt pozytywny dla klimatu

Nie tylko równoważymy emisje CO2 - dziś oddajemy środowisku więcej, niż zabieramy. Zliczamy wszystkie możliwe emisje CO2, kompensujemy je i idziemy jeszcze o krok dalej - angażujemy się w projekty chroniące środowisko, takie jak produkcja humusu czy globalne projekty ochrony klimatu.

Czy wiesz, że..

HiPP jest zaangażowany w różne projekty ochrony klimatu na całym świecie, np. w Kapsztadzie, współpracując ze swoim wieloletnim partnerem Soil & More Impacts.

Czy wiesz, że..

W Kapsztadzie co miesiąc produkuje się około 30 000 metrów sześciennych odpadów zielonych. Jeszcze kilka lat temu prawie 100% tych odpadów trafiało na duże miejskie wysypiska śmieci.

Czy wiesz, że..

W ramach projektu ochrony klimatu w Kapsztadzie produkuje się obecnie z odpadów zielonych wartościowy kompost. Do 2020 roku ponad 10 milionów metrów sześciennych tych odpadów zostało przetworzonych na wysokiej jakości glebę roślinną, co pozwoliło zaoszczędzić pół miliona ton dwutlenku węgla.

Czy wiesz, że..

Projekt ten, wspierany przez HiPP, został już zarekomendowany przez instytucje UNEP (Program Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska) jako sposób na kompensację własnych emisji.

Ochrona klimatu dzięki zdrowej glebie

 
Aktywna ochrona klimatu i zrównoważone działania są głęboko zakorzenione w filozofii firmy HiPP. W 1956 roku jako pionier rolnictwa ekologicznego położyliśmy podwalimy pod aktywną ochronę przyrody i klimatu. Dzięki zrównoważonemu, chroniącemu glebę rolnictwu ekologicznemu HiPP wnosi cenny wkład w żyzne, bogate gleby, a tym samym w ochronę klimatu. Zdrowe gleby są nie tylko podstawą dobrych zbiorów, ale także w dłuższej perspektywie magazynują więcej wody i wiążą CO2.

Decydującym czynnikiem jest tu wysoka zawartość próchnicy. Dlatego też HiPP promuje rolnictwo ekologiczne i rozwój humusu na całym świecie. Udowodniono, że gleba bogata w próchnicę wiąże szkodliwy dla klimatu CO2. Brak nawozów chemicznych w rolnictwie ekologicznym również znacznie zmniejsza emisję gazów cieplarnianych. Produkcja nawozów wymaga dużych ilości energii i dlatego jest odpowiedzialna za decydującą część gazów cieplarnianych wytwarzanych przez rolnictwo.

To, co zmniejszamy:

Redukujemy emisje CO2 od początku lat 90-tych

To, co zmniejszamy:

Optymalizujemy zużycie opakowań

To, co zmniejszamy:

Optymalizujemy zaopatrzenie w energię

Chronimy klimat:

Od 1956 r. dzięki zrównoważonemu rolnictwu ekologicznemu

Kompensujemy emisje dwutlenku węgla:

Poprzez produkcję humusu

Kompensujemy emisje dwutlenku węgla:

Poprzez zaangażowanie w światowe projekty ochrony klimatu

Kompensujemy emisje dwutlenku węgla:

Poprzez projekty ochrony klimatu w naszym własnym łańcuchu dostaw

Ochrona klimatu dzięki zdrowej glebie

Ochrona klimatu dzięki zdrowej glebie

 
W HiPP niezwykle ważną rolę w ochronie klimatu i kompensacji emisji CO2, której nie da się uniknąć, odgrywa wytwarzanie humusu.
Każda garść ziemi jest małym cudem klimatycznym. Dlaczego tak jest? Ponieważ miliony mikroorganizmów żyjących w zdrowej glebie przekształcają resztki roślinne w cenną próchnicę, która z kolei magazynuje CO2. Zasadę tę stosujemy w naszych własnych projektach ochrony klimatu oraz przy wyborze projektów na całym świecie. We własnych gospodarstwach ekologicznych HiPP z odchodów bydlęcych produkowany jest wartościowy kompost. HiPP dzieli się swoim wieloletnim doświadczeniem w wytwarzaniu humusu z partnerami i dostawcami surowców na całym świecie. W ten sposób również oni mogą wdrażać środki ochrony klimatu. Lokalna ochrona przyrody jest jednocześnie globalną ochroną klimatu.

Wieloletnie zaangażowanie HiPP w ochronę bioróżnorodności jest korzystne również dla klimatu: im bardziej nienaruszona jest przyroda, tym więcej CO2 może ona zmagazynować. Jesteśmy z tego dumni!

Troska i dbałość o glebę, klimat, rośliny i zwierzęta gwarantują najwyższą jakość BIO naszych produktów.